Różne rodzaje seksualności: Wyjaśniamy heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm, panseksualizm i inne

W jakim momencie kształtuje się orientacja seksualna?

Orientacja seksualna jest przypisywana do określonych procesów biologicznych, które zachodzą w naszym ciele. Naukowcy sugerują, że nasza orientacja seksualna jest już ukształtowana w okresie prenatalnym, a ostatecznie zostaje zdefiniowana do trzeciego roku życia. Eksperymenty i badania wskazują, że orientacja seksualna nie jest wyborem, ale jest stałym aspektem naszej tożsamości, który zazwyczaj staje się widoczny w okresie dojrzewania.

Rodzaje orientacji seksualnej

Orientacja seksualna jest zdefiniowana jako "trwały emocjonalny, romantyczny lub seksualny pociąg do osób określonej płci." Nie ma jednej, powszechnie akceptowanej orientacji, a każda z nich jest równie normalna i naturalna. Wyróżniamy kilka głównych typów orientacji seksualnej:

 • Heteroseksualizm - osoby heteroseksualne odczuwają pociąg emocjonalny i seksualny do osób przeciwnej płci.
 • Homoseksualizm - osoby homoseksualne, często nazywane gejami (mężczyźni) lub lesbijkami (kobiety), odczuwają pociąg emocjonalny i seksualny do osób tej samej płci.
 • Biseksualizm - osoby biseksualne odczuwają pociąg emocjonalny i seksualny do osób obu płci.
 • Aseksualizm - osoby aseksualne zazwyczaj nie odczuwają pociągu seksualnego do żadnej płci, choć mogą odczuwać pociąg emocjonalny.

Należy pamiętać, że te kategorie nie są sztywne i wiele osób może doświadczać płynności w swojej orientacji seksualnej w różnych okresach życia.

Ponadto, pojawiają się także nowe terminy, takie jak panseksualizm, który odnosi się do osób, które odczuwają pociąg emocjonalny i seksualny do osób niezależnie od ich płci.

Mniejszości seksualne: krótki opis

W zależności od orientacji seksualnej, możemy wyróżnić różne grupy, często określane jako mniejszości seksualne:

 • Osoby homoseksualne - Osoby o orientacji homoseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie do osób tej samej płci.
 • Osoby biseksualne - Osoby o orientacji biseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie zarówno do osób tej samej płci, jak i przeciwnego płci.
 • Osoby lesbijki - Kobiety homoseksualne, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie wyłącznie do innych kobiet.
 • Osoby geje - Mężczyźni homoseksualni, którzy odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie wyłącznie do innych mężczyzn.
 • Osoby transpłciowe - Osoby, które nie utożsamiają się z przypisanym im przy narodzinach płcią i identyfikują się jako osoby płci odmiennej od przypisanej.
 • Osoby queer - Termin ogólny, obejmujący różnorodne orientacje seksualne i tożsamości płciowe, które odbiegają od norm heteronormatywnych.
 • Osoby interseksualne - Osoby urodzone z fizycznymi różnicami w anatomicznych cechach płciowych, które nie odpowiadają jednoznacznie definicjom męskości lub kobiecości.
 • Osoby aseksualne - Osoby, które nie odczuwają romantycznego i/lub seksualnego przyciągania do innych osób.
 • Osoby panseksualne - Osoby o orientacji panseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie do osób niezależnie od ich płci czy tożsamości płciowej.

Seksualność i tożsamość seksualna to skomplikowane kwestie, które są głęboko osobiste i unikalne dla każdej jednostki. Nie ma jednego „poprawnego” sposobu na bycie czy odczuwanie - to, co najważniejsze, to szacunek dla wyborów i tożsamości innych.

Tabela i wykres mniejszości seksualnych

Mniejszość seksualna Opis Procentowy udział
Osoby homoseksualne Osoby o orientacji homoseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie do osób tej samej płci. 15%
Osoby biseksualne Osoby o orientacji biseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie zarówno do osób tej samej płci, jak i przeciwnego płci. 10%
Osoby lesbijki Kobiety homoseksualne, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie wyłącznie do innych kobiet. 5%
Osoby geje Mężczyźni homoseksualni, którzy odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie wyłącznie do innych mężczyzn. 8%
Osoby biseksualne Osoby o orientacji biseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie zarówno do osób tej samej płci, jak i przeciwnego płci. 12%
Osoby transpłciowe Osoby, które nie utożsamiają się z przypisaną im płcią przy narodzinach i identyfikują się jako osoby płci odmiennej od przypisanej. 2%
Osoby queer Termin ogólny, obejmujący różnorodne orientacje seksualne i tożsamości płciowe, które odbiegają od norm heteronormatywnych. 3%
Osoby interseksualne Osoby urodzone z fizycznymi różnicami w anatomicznych cechach płciowych, które nie odpowiadają jednoznacznie definicjom męskości lub kobiecości. 1%
Osoby aseksualne Osoby, które nie odczuwają romantycznego i/lub seksualnego przyciągania do innych osób. 4%
Osoby panseksualne Osoby o orientacji panseksualnej, które odczuwają romantyczne i/lub seksualne przyciąganie do osób niezależnie od ich płci czy tożsamości płciowej. 3%

© All Rights Reserved. Design by TemplateMonster